Design

Vi ser över hemsidans design och presenterar förändringar som gör den snyggare, snabbare och smartare.

Innehåll

Vi tittar på innehållet på hemsidan för att se att det är tydligt, enkelt och leder besökaren närmare hemsidans mål.

Sökmotor

Vi tittar på nuvarande Google-placeringar på de viktigaste sökorden samt tar fram en plan för att lyckas bättre.

Socialt

Vi kollar vilka sociala medier som används idag och rekommenderar vilka vi tror passar samt vilket innehåll som bör publiceras.

Beställ en analys av din hemsida

eller ring 0470-70 36 80